O Projekcie

O PROJEKCIE

Przedsiębiorcza mama to projekt szkoleniowo - doradczy realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego mający na celu podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Będzie on realizowany na terenie miasta Kielce.

Projekt zakłada objęcie Beneficjentek dwoma rodzajami wsparcia:

1)      Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

2)      Indywidualne doradztwo psychologiczne.

Ze szkoleń skorzysta co najmniej 60 kobiet w okresie od stycznia do lipca 2012 r.